Transitiemanager P&O

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Voor het Ministerie van Economische Zaken zoekt pzSearch een transitiemanager P&O. Het huidige MT P&O bestaat uit de manager P&O, drie cluster managers en een secretaris. Er is veel capaciteit nodig om zowel de reguliere dienstverlening van P&O te managen als tegelijkertijd ook de doorontwikkeling vorm te geven. Met de doorontwikkeling beoogt het ministerie de professionaliteit te vergroten. P&O werkt voor twee ministeries (EZK en LNV) met verschillende concernonderdelen, met verschillende behoeften. P&O is onderdeel van Directie Bedrijfsvoering waar ook veranderingen gaande zijn. In deze rol ga je je de komende maanden bezighouden met de implementatie van de doorontwikkeling van P&O. Hiertoe is een ontwikkelplan gemaakt, dat nu daadwerkelijk geïmplementeerd moet gaan worden. Het vraagt...