Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Cijfers over de bevolking van 15 tot 75 jaar naar geslacht, verbijzonderd naar positie in de werkkring en onderverdeling naar “12 uur of meer per week” en “ILO definitie”.