Senior HRM adviseur

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Voor de gemeente Venray zoekt pzSearch een senior HRM adviseur. Je bent de strategisch adviseur en sparringpartner van de directie/ management en verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, realisatie en monitoring van het strategisch HRM beleid en instrumenten. Het accent ligt op organisatieadvies en -ontwikkeling en de agendering van de HR opgaven. De komende jaren is een belangrijke opgave het ‘ontwikkelen van een HRM visie en HR programma’ afgestemd op de opgaven van de organisatie en ontwikkelingen. Je vervult hiervoor een trekkersrol in de werkgroep organisatieontwikkeling. Je gaat samen met het management, team en organisatie aan de slag om dit uit te werken en te implementeren. Je zet een meerjarig ontwikkelplan en strategische personeelsplanning op en borgt deze in de...