Tijd-voor-tijdregeling: let op het minimumloon

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Je mag overwerk compenseren met een tijd-voor-tijdregeling. Sinds 1 januari 2019 moeten werknemers voor hun gewerkte uren wel minimaal het minimumloon krijgen. Dit betekent dat je het totaal aantal gewerkte uren per loonperiode per werknemer goed moet bijhouden. Wat moet je allemaal in de gaten houden?