Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2021.