SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of re-integratie/participatievoorziening ontvangen, situatie juni 2020 en september 2020.