Berekenwijze SES score per wijk/buurt

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In deze rapportage wordt beschreven op welke wijze het CBS een sociaal economische statusscore per wijk en buurt kan berekenen.