Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Werknemers en aantallen bedrijven naar 4- of 5-cijferige SBI-code, aandeel werknemers jonger dan 40 jaar en Veiligheidsregio, laatste vrijdag voor Kerst 2020.