SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Tabellen in opdracht van SZW over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of re-integratie/participatievoorziening ontvangen, situatie ultimo juni, september en december 2020.