Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers. 5 tips

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Sociale Zekerheid is een behoorlijke kostenpost voor ondernemingen. Het behelst zo’n 20% bovenop de totale loonsom en in veel gevallen zelfs meer. Niks aan te doen denkt u? Dat is niet waar: deze kosten zijn voor een groot deel beïnvloedbaar.Topic: Ziekteverzuim & re-integratie