Gebrek aan controles en zichtbaarheid in wat gebruikers doen in app zorgt voor onnodig bedrijfsrisico

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Organisaties blijven risico lopen door beperkt inzicht in gebruikersactiviteiten tijdens sessies die zijn gekoppeld aan webapplicaties, ondanks het altijd aanwezige gevaar van insider threats en diefstal van inloggegevens. Hoewel de invoering van webapplicaties heeft geleid tot meer flexibiliteit en een hogere productiviteit, blijft het implementeren van de benodigde beveiligingsmaatregelen om het risico van menselijke fouten of kwaadwillige opzet te beperken vaak achterwege.