Belastingplan 2022: wat verandert er voor werknemers en werkgevers?

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Zo worden mensen ouder en zijn er meer gepensioneerden in Nederland. Ook wisselen werknemers sneller van baan of beginnen ze eerder voor zichzelf. Daarom hebben de overheid en werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel.