Welke plannen heeft de coalitie met de arbeidsmarkt?

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het coalitieakkoord wil naar eigen zeggen “de bestaanszekerheid verbeteren via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt”. Maar wat betekent dat concreet?...