Nieuwe editie boek ‘Als de werknemer verzuimt’

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In het boek ‘Als de werknemer verzuimt’ wordt op een leesbare en praktische manier alle per 2022 actuele wet- en regelgeving behandeld rond het thema arbeid en verzuim: BW, ZW, WIA, WAO, Wajong, Wfsv en WVP (Wet Verbetering Poortwachter). ...