Arbeidsinspectie waarschuwt voor misstanden migratie

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Inspecteur-generaal Rits de Boer bepleit een beperking van het aantal arbeidsmigranten in Nederland. Volgens hem moet Nederland zich richten op stabilisatie van de bevolkingsomvang....