Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabellen bevatten informatie over aantal personen met pensioenaanspraken per geboortejaar, uitgesplitst naar bedrag opgebouwd ouderdomspensioen en migratieachtergrond, stand per 31-12-2019