πŸ”’ Analyse payrollmarkt: payrollers zijn nu HR-dienstverleners

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Payrollbedrijven hebben onder invloed van wet- en regelgeving een transformatie doorgemaakt. Traditionele payrollbedrijven zijn er niet of nauwelijks meer. Brisker Group, Staff capital groep en Β Repay HRM vertellen welke transformatie zij hebben doorgemaakt. Een analyse van de veranderde markt. Het bericht πŸ”’ Analyse payrollmarkt: payrollers zijn nu HR-dienstverleners verscheen eerst op Flexmarkt.