Inhaalslag arbeidsdeelname jonge mannen

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In de afgelopen twee jaar zijn meer jonge mannen gaan werken. De nettoarbeidsparticipatie van jonge mannen lag lange tijd achter op die van jonge vrouwen. Door de relatief sterke toename in de laatste jaren heeft nu een groter deel van de jonge mannen dan van de jonge vrouwen betaald werk.