Meer mensen wisselden van beroep in 2021

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het aantal mensen dat wisselde van beroep is in 2021 licht gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020. Daarnaast piekte in 2020 het aandeel mensen dat zonder werk raakte, waarna dit in 2021 weer afnam.