Herplaatsing werknemer: Betekent werkervaring meer dan een mbo-diploma-eis?

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Een werkneemster kon ten gevolge van een reorganisatie niet worden herplaatst, omdat zij niet beschikte over een mbo-diploma, volgens haar werkgever een functievereiste. Werkgever ging er echter aan voorbij dat werkneemster al 42 jaar naar tevredenheid bij werkgever had gewerkt op mbo-niveau. Reden voor werkneemster om de kantonrechter te verzoeken haar arbeidsovereenkomst te herstellen. 14 juli 2022Topic: Ontslag