Wet geeft werknemer straks verzoekmogelijkheid voor thuiswerken

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Over enige tijd kan een werknemer om aanpassing van de werkplek vragen, bijvoorbeeld om thuis te werken. De werkgever moet bij de beoordeling van dat verzoek de belangen van de werknemer meewegen en kan het alleen afwijzen, als daar redelijke en billijke argumenten voor zijn.