AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabel bevat gegevens over de samenhang tussen de werkbeleving van werknemers in de zorg- en welzijnssector en hun mobiliteit in de periode 2020-2021 aan de hand van informatie uit de tweede meting 2020 van de AZW Werknemersenquête.