Werkloosheid opnieuw toegenomen

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het aantal werklozen is in augustus 2022 verder toegenomen tot 378 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 18 duizend per maand. Meer mensen gingen op zoek naar werk, maar vonden geen baan. Ook het baanverlies nam toe.