Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabellen geven de resultaten van de coronagerelateerde vragen uit het schoolverlatersonderzoek 2021, uitgesplitst naar personen die in het schooljaar 2019/’20 een vmbo, havo/vwo of mbo diploma hebben gehaald of die in dat jaar zijn gestopt met hun opleiding en voortijdig het onderwijs hebben verlaten.