Welke (typen) loopbaan APK’s worden in Nederland ingezet? En op welke wijze? Een overzicht

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Met een loopbaan APK kun je inzicht krijgen in de waarde van je skills voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Inmiddels zijn in Nederland veel van deze instrumenten in gebruik. Een goed overzicht ervan ontbreekt echter. Om die reden hebben onderzoekers van de HAN University of Applied Sciences onlangs de resultaten van het verkennende onderzoek ‘Loopbaan APK’s gekeurd’ gepubliceerd in een artikel in het tijdschrift voor HRM. Topic: Loopbaan & opleiding