Werkonderzoek 2022

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een enquête uitgevoerd onder de arbeidsvoorwaardelijke overheidssector, het WERKonderzoek 2022. Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector.