Werkgevers betalen wel hogere lonen, maar werknemer houdt daar niets van over

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
De cao-lonen stegen in 2022 met 3,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is de grootste toename sinds 2008, maar het loon van werknemers gaat er in de praktijk zo’n zes procent op achteruit! Dit komt omdat de inflatie in 2022 boven de tien procent ligt. Deze cijfers worden sinds 1973 bijgehouden en de afgelopen 50 jaar is het verschil tussen loonstijging en inflatie nog nooit zo groot geweest. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.