Grote rol werkgever in actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Na breed overleg met maatschappelijke organisaties, wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Er komt een actieprogramma met maatregelen die de overheid en de maatschappij gaan volgen. Daarin krijgen werkgevers een bijzondere verantwoordelijkheid. Van hen wordt verwacht dat zij beleid opstellen voor een veilige werkomgeving. Werkgevers moeten het beleid niet alleen op papier zetten, maar ook het belang ervan uitdragen binnen de organisatie.