Werkzame beroepsbevolking naar herkomst, 2020 en 2021

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabellenset bevat twee tabellen waarbij gegevens over de werkzame beroepsbevolking zijn uitgesplitst naar herkomst/migratieachtergrond, leeftijd, onderwijsniveau en onderwijsrichting voor de jaren 2020 en 2021.