Wetswijziging: Rapporteren over beloningsbeleid bij meer dan 100 werknemers

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Nieuwe Europese regels voor gelijke beloning gaan gelden voor organisaties vanaf 100 werknemers. De EU-richtlijn wordt vertaald in een Nederlandse wet voor transparantie over gelijke beloning. Hierin is ook een duidelijke rol vastgelegd voor vakbonden en de ondernemingsraad. Grote organisaties moeten hun beloningsbeleid evalueren en jaarlijks rapporteren over loonverschillen. Werknemers krijgen recht op informatie over hun beloning ten opzichte van collega’s. Bij benadeling, kunnen zij eenvoudiger naar de rechter stappen. Verder mag u niet meer aan sollicitanten naar hun huidige salaris vragen en moet u hen vooraf informatie geven over het aanvangssalaris. HR-afdelingen doen er goed aan om zich alvast voor te bereiden op de invoering van de wet.