Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In 2021 had 2,8 % van de werknemers in transport- en logistieke beroepen een arbeidsongeval met verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers lag dit op 1,3%. Bijna 1 op de 5 werknemers met een arbeidsongeval noemde psychische overbelasting, bijvoorbeeld door intimidatie of stress, als belangrijkste oorzaak.