Standen en stromen van de WIA 2021

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2021 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2021 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2021 nog in de WIA zaten.