Pensioenleeftijd 2022

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabel bevat informatie over de aantallen gepensioneerden, naar leeftijd en naar bedrijfstak.