Samenvatting gewijzigde uitvoeringsregels UWV bij ontslag

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Voor een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Voorwaarde is, dat de ontslagprocedure zorgvuldig was, dat u er alles aan heeft gedaan om het ontslag te voorkomen en dat u er voldoende onderbouwing voor heeft. Het UWV hanteert een set uitvoeringsregels waarmee wordt beoordeeld of een ontslagvergunning mogelijk is. Die Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Hier vindt u een samenvatting van de wijzigingen.