SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Tabellen over startende banen in 2022 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er een maand later nog sprake van een baan was.