Arbeidsovereenkomst met AOW-gerechtigde werknemer: de juridische consequenties

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt, eindigt niet automatisch, tenzij dit in de individuele arbeidsovereenkomst of in de cao is bepaald. Dan is er dus expliciet een pensioenontslagbeding opgenomen. Als de arbeidsovereenkomst, nadat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, wordt voortgezet is het verstandig een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Wat zijn daarvan de juridische consequenties en hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?30 augustus 2023