Werknemers uit de EU-27 en EU-11, 2021

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Tabel over personen met een baan als werknemer in Nederland, die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie (EU) exclusief Nederland, uitgesplitst naar werksector, ingeschreven in de BRP en kenmerken van de baan. Het betreft personen met een baan als werknemer in december 2021.