Hybride leiderschap: zes aandachtsgebieden

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Hoewel het belang van leiderschap in hybride werken wordt erkend, ontbreekt nog een concreet kader voor hybride leiderschap in competentieprofielen. Aan de hand van een uitgebreid internationaal literatuuronderzoek heeft onderzoeker/docent management & organisatie Wouter Smit een verkenning gemaakt van hoe dit profiel eruit kan zien.11 september 2023Topic: Leiderschap & Management Development