Vrijlating inkomsten algemene bijstand 2022

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Tabellenset met informatie over vrijlating inkomsten voor personen met een algemene bijstanduitkering met onder andere uitsplitsingen naar geslacht en leeftijd, verslagjaar 2022.