AZW-breed; verdieping restgroepen mobiliteit, 2019-2022

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabellen bevatten cijfers over kenmerken van werknemers die instromen vanuit overig en uitstromen naar inactief, alsmede een opsplitsing van deze stromen.