Jeugdreclassering 2022, definitieve cijfers

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen.