Migrantenmonitor 2021 en 2022

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
De Migrantenmonitor gaat over migranten in Nederland die geboren zijn in (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU), exclusief Nederland. Voor verslagjaar 2021 en 2022 zijn aanvullend migranten uit de European Free Trade Association (EFTA) en derde landen opgenomen in de Migrantenmonitor. Het ministerie van SZW wil weten hoeveel migranten in Nederland verblijven en of zij hier werken (en zo ja, in welke regio en sector zij werkzaam zijn), studeren en/of een werkende partner hebben.