AZW-Breed; terug in Z&W 3 jaar na uitst. naar uitzendbranche, 2017-2019

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In deze tabel wordt nader onderzoek gedaan naar de groep werknemers die uitstromen naar de bedrijfstak (2e digit) '78 - Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer' (vanaf nu: uitzendbranche). Hierbij wordt onderzocht of een werknemer die uitstroomt naar de uitzendbranche in de 3 jaar volgend op het moment van uitstroom (op enig moment) weer terugkeert als werknemer in zorg en welzijn.