Meer zelfstandigen in zorg en welzijn

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het aantal zelfstandigen werkzaam in zorg en welzijn is in 2022 met 22 duizend toegenomen naar 178 duizend. Deze toename ging binnen enkele branches gepaard met een afname van het aantal flexwerknemers. Dit blijkt uit analyses van het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB).