Minimumloon: werkgever mag toeslagen en fooien soms optellen bij lager basisloon

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het wettelijk minimumloonbedrag is de laatste jaren flink omhoog gegaan en dat is voor sommige werkgevers moeilijk op te brengen. Daarom leeft de vraag wat er eigenlijk allemaal meetelt voor het minimumloon. Het ministerie van SZW ziet graag dat het basisloon in cao’s al voldoet aan de WML-norm. Maar, strikt genomen, mogen werkgevers een lager loonbedrag geven en dat aanvullen met inkomsten uit ploegendienst, fooien of overwerk. Als het totaal dan optelt tot het minimumloonbedrag, voldoen zij aan de voorwaarden van de wet. Uit oogpunt van goed werkgeverschap, verdient dit arbeidsvoorwaardenbeleid geen aanbeveling. En in een krappe arbeidsmarkt zal het lastig zijn om personeel hiermee te vinden en te binden.