Verminder intimidatie binnen je organisatie

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Ruim 1,2 miljoen werkenden in Nederland hebben te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het over de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven. Dit kan zich uiten in vormen als pesten, agressie & geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Om meer grip op verzuim te krijgen, is het belangrijk dat je binnen jouw organisatie een sociaal veilig werkklimaat ontwikkelt, waarin ongewenste...