SRG-H Uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2023

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Tabellen over startende banen in het eerste halfjaar van 2023 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er bij einde van één maand volgend op de startende baan nog sprake van een baan was.