Nieuw online dossier met praktische, preventieve maatregelen om gewenst gedrag op de werkplek te stimuleren

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier vanuit de Stichting van de Arbeid (STvdA) een gezamenlijke aanpak tegen ontwikkeld, in samenwerking met de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.