Nieuw pensioenstelsel: Overzicht van drie premieovereenkomsten

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het Nederlandse pensioenstelsel gaat aanzienlijk veranderen door de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Deze wet verplicht werkgevers om hun bestaande pensioenregelingen vóór 1 januari 2027 te herzien. Afhankelijk van de politieke ontwikkelingen kan deze deadline mogelijk wel worden uitgesteld.