Aantal personen met loonkostensubsidie per gemeente, december 2021-2023

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabel bevat informatie over personen met een loonkostensubsidie per gemeente. Dit zijn personen waaraan een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet of een forfaitaire loonkostensubsidie is verstrekt door gemeenten. Het gaat om peilmomenten 1, 15, 22 en 31 december van de jaren 2021, 2022 en 2023. De tabel bevat lopende, beëindigde en beëindige en herstarte loonkostensubsidies.